Món bún Khanom Jeen Nam Ngiao của Chiang Mai.

29 Tháng Tám, 2018