Đến thăm thành phố Fukuoka Nhật Bản

25 Tháng Tám, 2019