Đến thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

6 Tháng Hai, 2018