Chùa Shwe Maw Daw ở Bago lưu giữ nhiều di tích của Đức Phật

18 Tháng Một, 2018