Chùa Botataung ở Myanmar mang kiến trúc Phật giáo lâu đời nhất c

18 Tháng Một, 2018