Chợ Lào ở cửa khẩu Lóng Sập

9 Tháng Mười Hai, 2018