Vườn ươm xương rồng Botanic Garden

5 Tháng Tám, 2018