Vườn thú Seoul ngôi nhà chung của các loài động thực vật đa dạng.

9 Tháng Mười, 2017