Vũng Chùa – Đảo Yến – nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

26 Tháng Năm, 2018