Vịnh Vũng Rô ở Phú Yên mê hoặc lòng người.

30 Tháng Sáu, 2018