Trại tù Phú Hải ở Côn Đảo – tra tấn hàng nghìn người tù chiến sĩ cộng sản

17 Tháng Năm, 2018