Thành phố Fukuoka – thêm một địa điểm du lịch ở Nhật Bản

22 Tháng Mười Một, 2017