Núi Pắc Tạ – ngọn núi cao nhất huyện Nà Hang

23 Tháng Sáu, 2018