Miếu bà Phi Yến ở Côn Đảo – Nơi thờ phụng bà Nguyễn Thị Răm

13 Tháng Năm, 2018