Mai Châu vui Tết Dương Lịch với người Thái

8 Tháng Hai, 2018