Lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản tăng cao kỷ lục

13 Tháng Chín, 2017