Làng Pháp Bà Nà Hill nơi tái hiện châu Âu cổ điển

8 Tháng Tám, 2017