Đi tránh nóng ở Vịnh Ninh Vân ở Nha Trang

23 Tháng Năm, 2018