Đền Woljeongsa là một di tích văn hóa đại diện của Pyeongchang

11 Tháng Mười Hai, 2017