Đảo Bình Lập với nét đẹp nguyên sơ.

16 Tháng Sáu, 2017