Có một thiên đường biển mang tên đảo Nam Du

8 Tháng Tám, 2017