Có một nơi bình yên như bản Lao Chải Sa Pa

19 Tháng Bảy, 2017