Chùa Wat Phra Singh – ngôi chùa nổi tiếng nhất Chiang Mai.

29 Tháng Bảy, 2018