Chùa Vĩnh Tràng – Ngôi chùa thờ Phật lớn nhất tỉnh Tiền Giang

7 Tháng Sáu, 2018