Chùa Shwesantaw ngôi chùa cổ nhất ở Bagan

29 Tháng Mười Hai, 2017