Chợ nổi Damnoen Saduak ở Bangkok

3 Tháng Chín, 2018