Chợ đồ cũ Apliu ở Hong Kong

20 Tháng Mười Một, 2018