Cầu Ông Cọp ở Phú Yên – Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam

24 Tháng Sáu, 2018