Cánh đồng quạt gió trên đảo Phú Quý

23 Tháng Chín, 2018