Cánh cổng Torii đến thế giới thần linh ở Nhật Bản.

19 Tháng Tư, 2018