Bánh bạch tuộc Takoyaki món ăn đường phố khá phổ biến của người Nhật.

20 Tháng Tám, 2017